keyboard_arrow_left Tillbaka

Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas/Magallana gigas) på ostronbank vid Kosterhavets nationalpark

Det svenska ostronet (Ostrea edulis) är relativt sällsynt. Arten påträffas på tre till sex meters djup, längs skalgrusbankar i skyddade vikar där den vid gynnsamma förhållanden kan bilda ostronbankar. Det japanska jätteostronet (Crassostrea gigas) är en art som klassas som en av de mest invasionsbenägna arterna i hela världen och som har ställt till med problem i marina miljöer på många håll. År 2007 upptäcktes arten på svenska västkusten och den har nu etablerat sig på flera ställen. Exakt vilka effekter ostronen kommer att ha i svenska vatten är för tidigt att säga. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb09_0702_1511
Datum: 2008-07-02
Max filstorlek: 3530x2363 px (≈ 30x20 cm / 300 dpi)