keyboard_arrow_left Tillbaka

Kalkdoserare i mindre bäck.

Kalkning är ett upprätthållande försvar i avvaktan på en permanent lösning av försurningsproblemet. Trots minskat nedfall är kalkning fortfarandet nödvändig i tusentals försurade sjöar och vattendrag. Behovet kommer att kvarstå under lång tid och avvecklingstakten är beroende både på naturens förmåga till återhämtning och framtidens miljöpolitik. Ytterligare minskning av utsläpp är den viktigaste faktorn för en minskad försurning. Men även åtgärder för att motverka mark-användningens bidrag till försurningen kan på sikt komma att påverka det framtida behovet av kalkning av sjöar och vattendrag. Kalkdoserare i mindre bäck. Påkamåla Blekinge. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lcb_2735
Datum: 2015-12-16
Max filstorlek: 3000x4000 px (≈ 25x34 cm / 300 dpi)