keyboard_arrow_left Tillbaka

Kalkdoserare i mindre bäck.

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala åtgärdsstrategin och effektuppföljningen samt beviljar statsbidrag till huvudmannen. Länsstyrelsen har också det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs optimalt, såväl med avseende på biologiska effekter som ekonomisk effektivitet. I bidragsbeslutet ska länsstyrelsen ställa upp de villkor som behövs för uppnå dessa syften. Kalkdoserare i liten bäck Påkamåla Blekinge. . (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lcb_2736
Datum: 2015-12-16
Max filstorlek: 4000x3000 px (≈ 34x25 cm / 300 dpi)