keyboard_arrow_left Tillbaka

Kantarell (Cantharellus cibarius)

Arten förekommer i hela Sverige. I Norrlands inland, i fjällen förekommer den dock sparsamt.[29] I flera länder i Europa har kantarellen minskat stadigt, utan att man vet exakt varför. Möjligen hänger detta samman med allt större luftförorening och användning av tunga maskiner i den känsliga skogsmiljön. I Polen är kantarellen rödlistad som "under uppsikt", i Österrike är den listad som "sällsynt" och "potentiellt hotad" och i Tyskland och Nederländerna är den "sårbar" och riskerar att bli hotad i framtiden. (Wikipedia) Lockansmåla Blekinge. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: kantareller lockansma?la 190904_2
Datum: 2019-09-04 17:32:57
Max filstorlek: 3648x5472 px (≈ 31x46 cm / 300 dpi)
Filnamn: kantareller lockansma?la 190904_2