keyboard_arrow_left Tillbaka

Återutsättning av juvenil mal (Silurus glanis) fångad vid provfiske

Malen (Silurus Glanis) är en rödlistad fiskart i Sverige och upptagen i den svenska rödlistan där den klassas som sårbar. Naturligt finns den kvar i tre vattensystem: Båven med närliggande sjöar, Emån och Möckeln/Helgeå. Arten är fredad enligt fiskelagstiftningen. Den kan bli mycket gamma, upp till 80 år och mycket stor (>2 m). De senaste 10 åren har återkommande provfisken genomförts för att övervaka arten. (Fotograf: Rickard Gustafsson)
Fotograf: Rickard Gustafsson
Byline: Rickard Gustafsson/Azote
Bildreferens: rgb_0099
Datum: 2013-09-08
Max filstorlek: 3183x4775 px (≈ 27x40 cm / 300 dpi)
Filnamn: rgb_0099