keyboard_arrow_left Tillbaka
keyboard_arrow_left Bild 3535 av 300

Larv av sen ginstbackmätare (Scotopteryx luridata) som äter på hårginst

Denna fjäril liksom övriga fjärilsarter som lever på ginst och är knutna till magra ginsthedar i Sydsverige är mer eller mindre starkt hotade eftersom deras livsmiljöer håller på att försvinna. Denna tidigare vitt spridda landskapstyp har utraderats på många platser och i dag finns endast några få hedar samt ett antal hedfragment kvar. För att bevara landskapstypen och dess innevånare har ett speciellt åtgärdsprogram skapats. (Fotograf: Nils Ryrholm)
Fotograf: Nils Ryrholm
Byline: Nils Ryrholm/Azote
Bildreferens: nrb-10-6115
Datum: 2010-09-07
Max filstorlek: 5616x3744 px (≈ 48x32 cm / 300 dpi)