keyboard_arrow_left Tillbaka

Lerstubb på sandbotten

Lerstubben (Pomatoschistus microps) är en av de vanligaste småfiskarna på sand och lerbottnar i strandzonen i Östersjön under våren och sommaren. Den och den snarlika sandstubben (P. minutus) lever i nästan samma miljöer och har likartade levnadssätt. De är välkamouflerade men nyfikan och hoppar gärna fram runt fötterna för att söka föda när man går på grunda bottnar. Lerstubben är lite kortare än sandstubben, ofta mindre än 5 cm i Östersjön men kan bli upp till 6,5 cm. Lerstubben finns även längs Europas atlantkust och i västra Medelhavet. Sommartid går den lite grundare, nästan ända upp till ytan, och föredrar något varmare vatten än sandstubben, som blir lite större och lever något lite djupare. Vintertid går båda arterna ner på djupare vatten. De är glupska rovdjur men äts själva av många andra fiskarter och fåglar. Hanen är bovaktande och honor lockas att lägga sin rom i taket på snäckskal, under stenar eller andra hårda material under vilka hanen grävt ut en hålighet som han sedan vaktar tills rommen kläckts och även en tid därefter. Smörbultarnas larver utgör sedan en dominerande delen av fisklarvbeståndet i fria vattnet under sommaren i Östersjön. Bilden tagen i akvarium. Trots att arten är mycket vanlig i havsmiljön är den nästan okänd för de flesta. (Fotograf: Gunnar Aneer)
Fotograf: Gunnar Aneer
Byline: Gunnar Aneer/Azote
Bildreferens: gud1978-08_2_7
Datum: 1978-08
Max filstorlek: 4811x2832 px (≈ 41x24 cm / 300 dpi)