keyboard_arrow_left Tillbaka

Lidahults slåtteräng

Natura 2000-området Lidahult ligger vid gården Lidahult, 6,5 km nordost om Emmaboda. Området är sedan 1967 naturreservat och utgörs idag av en slåtteräng. Ängsmarken har behållit sin lövängskaraktär och har ett stort kulturhistoriskt värde. Lövträd såsom ek, lind och ask dominerar i ängen men där finns även mer ljusöppna partier. Några träd bär spår av lövtäkt. Buskskiktet utgörs till största delen av hassel men även hagtorn, en och sälg förekommer. Växter som idag finns i reservatet är bl.a. slåttergynnade arter som slåttergubbe, svinrot, stor blåklocka och tvåblad. Gammal ängslada. Lidahult. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lcb_2075
Datum: 2007-06-02
Max filstorlek: 3648x2736 px (≈ 31x23 cm / 300 dpi)
Filnamn: lcb_2075