keyboard_arrow_left Tillbaka

Lotsbåten är på väg ut till lastfartyget för att lämna av lotsen en gråmulen dag

Inom svenskt sjöterritorium tillhandahåller Sjöfartsverket lotsar som genom kunskap om farleden upprätthåller sjö och miljösäkerheten då fartyg trafikerar svenskt inre vatten. Sjöfartsverket har ungefär 210 anställda lotsar och dessa utför i genomsnitt ca 35 000 lotsningar. En lots har alltid god kunskap om farleden och stor erfarenhet av området de har även framfört en mängd olika fartyg i området. (Fotograf: Ingemar Pettersson)
Fotograf: Ingemar Pettersson
Byline: Ingemar Pettersson/Azote
Bildreferens: ipbft_65
Datum:
Max filstorlek: 4215x2677 px (≈ 36x23 cm / 300 dpi)