keyboard_arrow_left Tillbaka

Lunglav (Lobaria pulmonaria)

Arten växer på stammar av olika lövträd, främst på halvöppna växtplatser med hög och jämn luftfuktighet. I södra och mellersta Sverige förekommer den mest på ädellövträd och asp i gläntor i bok- och ekskogar, kulturskapade öppna lövskogar (t.ex. ängen och betesmar-ker) och på gamla hamlade träd. Norr om Dalälven finns den på sälg, asp, rönn och inte sällan på klippor. Den är rikligast i sena successioner efter brand i skogar med rikligt av äldre löv-träd. Den förekommer även i sumpskogar, bergbranter, vätar etc. (Artdatabanken) Växer på sälg Dikanäs i Södra Lappland. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lunglav dikanäs 190713_4
Datum: 2019-07-13 20:16:13
Max filstorlek: 5472x3648 px (≈ 46x31 cm / 300 dpi)
Filnamn: lunglav dikanäs 190713_4