keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Man tänder eld på skog

För 150 år sedan och tidigare brann i genomsnitt ca 1 % av skogsarealen i Sverige årligen. Idag brinner mindre än 0,016 %. Att det nästan slutat brinna är en av de stora ekologiska förändringarna i skogen under 1900-talet. Brand är en viktig ekologisk process och en del av den naturliga dynamiken i skogslandskapet. Naturtyper uppkomna efter brand kan bestå av flerskiktade tallskogar (tallbrännor) eller lövskogar med bl.a. asp, björk, sälg och rönn (lövbrännor). En kontrollerad anlagd brand är i praktiken det enda sättet att få tillbaka elden som störningsfaktor i skogsreservaten och därmed bevara de arter och strukturer som är knutna till brand. Sannolikheten för en spontan brand i ett naturreservat är minimal, då reservaten nedanför fjällkedjan omfattar knappt 1 % av skogsarealen. Bränning i naturreservat har större möjlighet att efterlikna ”naturliga” bränder, eftersom den skyddade skogen oftast är naturligt uppvuxen, olikåldrig och flerskiktad. (Fotograf: Fredrik Wilde)
Fotograf: Fredrik Wilde
Byline: Fredrik Wilde/Azote
Bildreferens: wib_120530_2_2
Datum: 2012-05-30
Max filstorlek: 3968x2635 px (≈ 34x22 cm / 300 dpi)
Filnamn: wib_120530_2_2