keyboard_arrow_left Tillbaka

Nöjesfält i Nukus, huvudstad i den autonoma republiken Karakalpakstan, Uzbekistan

Nukus är en typisk Sovjetisk stad med breda pardgator och stora offentliga byggnader. Stadens och regionens stora miljöproblem har blivit tydliga i och med Sovjetunionens sammanbrott. Aralsjöns drastiga krympande har både påverkat klimatet och lett till att den en gång i tiden så viktiga fiskerinäringen försvunnit. Experiment med biologiska vapen under sovjettiden har lett till att stora områden förorenats. Karakalpakstan är en regionen i Uzbekistan belägen söder om Aralsjön. Genom regionen löper floden Amu-Darja, vars vatten är en förutsättning för bosättningar i detta annars så torra område. Bomullsodlingens stora behov av vatten och användningen av kemiska bekämpningsmedel har orsakat stor förödelse på miljön i Karakalpakstan. Floden når idag inte ens fram till Aralsjön och de stora mängderna salt, tungmetaller och rester av gödnings- och bekämpningsmedel har gjort att sjukdomar som cancer, bronkit, artrit och njur- och leversjukdomar blivit allt vanligare bland människorna i området. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb02494
Datum: 2007-07-06
Max filstorlek: 3519x2454 px (≈ 30x21 cm / 300 dpi)