keyboard_arrow_left Tillbaka

Närbild på ett genomskuret getingbo

Närbild på ett genomskuret getingbo. Boet är troligen byggt av takgeting (Dolichovespula saxonica), en art som oftast är den som bygger bon i hus, bodar och liknande. €ven den vanliga getingen kan bygga bon på liknande platser. Bilden visar hur getingboet är konstruerat med flera lager av avgnagd träflismassa som bildar ett pappersliknande lager. Det byggs på i koncentriska lager runt mittpartiet där de sexkantiga yngelcellerna sitter. Hela boet hänger i en enda, central smal tapp av papper. När samhället växer blir boet större och större med flera våningar med yngelceller. (Fotograf: Gunnar Aneer)
Fotograf: Gunnar Aneer
Byline: Gunnar Aneer/Azote
Bildreferens: gud19800723_11
Datum: 1980-07-23
Max filstorlek: 3701x2835 px (≈ 31x24 cm / 300 dpi)