keyboard_arrow_left Tillbaka

Naturvårdsbränning i naturreservat

Skogsbranden är den viktigaste störningsfaktorn i det naturliga skogsekosystemet. Skogsbränder är idag ovanliga, vilket missgynnar de organismer, bland annat insekter, som är beroende av bränd och/ eller död ved för sin överlevnad. Naturvårdsbränning är en viktig åtgärd för att gynna dessa organismer. (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_01996
Datum: 2012-05-30
Max filstorlek: 2958x4438 px (≈ 25x38 cm / 300 dpi)
Filnamn: atb_01996