keyboard_arrow_left Tillbaka

Naturvårdsbränning i naturreservat

Skogsbranden är den viktigaste störningsfaktorn i det naturliga skogsekosystemet. Skogsbränder är idag ovanliga, vilket missgynnar de organismer, bland annat insekter, som är beroende av bränd och/ eller död ved för sin överlevnad. Naturvårdsbränning är en viktig åtgärd för att gynna dessa organismer. (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_05218
Datum:
Max filstorlek: 5184x3456 px (≈ 44x29 cm / 300 dpi)