keyboard_arrow_left Tillbaka

Nyligen avverkad skog med frötallar i bakgrunden

Lite drygt hälften av Sveriges landareal utgörs av skog, och skogsbruket och dess förädlingsindustrier är av betydelse för samhällsekonomin och en viktig del av exportindustrin. Allt skogsbruk sker idag med stora maskiner och ofta på stor skala. När skogen avverkas, hyggen markbereds, skogen gödslas eller marken dikas påverkas vattendragen negativt genom näringsläckage. Dikning och förändring av vegetationens sammansättning samt skapande av kalhyggen bidrar även till försurning av vattendrag. Ett annat problem är den låga diversiteten i det moderna skogsbruket. Känsliga arter som kräver orörd skog för att trivas försvinner och kvar bli snabbväxande mer opportunistiska arter. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb_ix_00113_117
Datum: 2007-04-06
Max filstorlek: 15791x2537 px (≈ 134x22 cm / 300 dpi)