keyboard_arrow_left Tillbaka

Rödspov (Limosa limosa) ståendes på en stenmur med strandäng och hav i bakgrunden

Rödspoven är en stor vadare inom familjen snäppor, en vuxen fågel har en kroppslängd på 37 – 42 cm och ett vingspann på 63 – 74 cm. De häckar på stora, sammanhängande strandängar med fuktigt gräs eller starrvegetation helst utan träd eller buskar. Arten förkommer på Gotland och Öland och på vissa platser i Skåne, Halland och Östergötland. Rödspoven har minskat drastiskt en inventering 2009 tyder på att det inte finns fler än 90 häckande par i Sverige. Det största hotet för arten är bristen på lämpliga häckningsmiljöer helst skall dessa vara stora fuktiga och ogödslade områden. Den kraftiga minskningen av reproduktiva individer gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad på Artdatabankens rödlista. (Fotograf: Ingemar Pettersson)
Fotograf: Ingemar Pettersson
Byline: Ingemar Pettersson/Azote
Bildreferens: ipbfva_26
Datum:
Max filstorlek: 3704x2460 px (≈ 31x21 cm / 300 dpi)