keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Röttle å och rött hus

Röttle by ligger mellan Röttleåns vattenfall och dess mynning i Vättern. Namnet Röttle kommer från Rytlofors, den rytande forsen, vilket är belagt från 1279. Byns karaktär kommer från de industrier som har utnyttjat Röttleåns vattenkraft. Flera kvarnar har funnits längs ån. Idag finns två stycken bevarade, Rasmus kvarn och Jerusalems kvarn. Rasmus kvarn byggdes på 1600-talet som en borr- och slipkvarn, men byggdes om i början av 1700-talet till en kvarn för att mala mjöl. Jerusalems kvarn är äldre och byggdes troligen under sen medeltid. I byn har även Smålands äldsta pappersbruk legat. Det började sin verksamhet vid mitten av 1600-talet. Här tillverkades papper till det tryckeri som Per Brahe d.y. anlade på Visingsö. (Fotograf: Kerstin Jonsson)
Fotograf: Kerstin Jonsson
Byline: Kerstin Jonsson/Azote
Bildreferens: kjb_0967
Datum: 2011-07-03
Max filstorlek: 3456x5184 px (≈ 29x44 cm / 300 dpi)
Filnamn: kjb_0967