keyboard_arrow_left Tillbaka

Reflexkragar

På renskiljning med Vilhelmina norra sameby. I Sverige finns cirka 240-300 000 renar. Renarna är tamdjur, alla ägs av privatpersoner eller samebyar. Vildren finns inte i Sverige idag. Endast personer som är medlemmar i en sameby får bedriva renskötsel. Medlemsskap i samebyar är förbehållet samer, Sveriges ursprungsbefolkning. Renskötseln bedrivs på cirka 30-40% av Sveriges yta. Renskiljningen är en av renårets stora händelser. Normalt sker den på hösten eller under tidig vinter. Inför renskiljningen samlas renarna och drivs till ett skiljningsgärde. Där samlas renägarna och söker över renhjorden för att få syn på eventuella omärkta kalvar som i så fall märks. Varje ren har ett så kallat renmärke som skärs ut i renens båda öron. Varje märke är individuellt och finns registrerat hos Sametinget. Renmärkena går ofta i arv inom familjen och är personligt utformade. Sedan påbörjas skiljningen. Delar av hjorden skiljs ut och drivs ner i en rund inhägnad, mindre hage - en så kallad sil. Från silen finns en mängd utgångar så att renskötarna kan separera vilka renar som ska gå på slakt och vilka som ska föras till olika vinterbetesområden. Varje ren i silen räknas och protokollförs efter renägare, och om renen är kalv, vaja eller tjur. Under renskiljningen vaccineras också renarna mot parasiter, framförallt mot korm som är en fluga som lägger ägg i renens päls under sommaren och sedan växer till larver under renens päls. För att inte renarna ska räknas två gånger eller riskera att få vaccinet mer än en gång så spraymålas renarna innan de lämnar silen. Eftersom många av de traditionella vägarna till renarnas vinterbetesområden har blivit obrukbara på grund av till exempel vägar och annan infrastruktur, eller osäkra på grund av vattenutvinning vilket påverkar vinterisens tjocklek, så fraktar många samebyar sina renar med lastbil. Transporterna är dyra men ofta finns inget alternativ. Innan renarna drivs in i lastbilarna genom smala gångar måste hornen sågas av för att inte skada de andra djuren under transporten. (Fotograf: Annette Löf)
Fotograf: Annette Löf
Byline: Annette Löf/Azote
Bildreferens: alb_00097
Datum: 2008-11-09
Max filstorlek: 2304x3456 px (≈ 20x29 cm / 300 dpi)
Filnamn: alb_00097