keyboard_arrow_left Tillbaka

Ringmärkning av slaguggla (Strix uralensis)

Den norra populationen förekommer på taiga med grovstammiga träd och myrar, ofta i närheten av hyggen eller öppet vatten. Den förekommer också i kanten där skogen möter jordbruksbygd och undviker tät skog, speciellt barrskogar. Den lilla populationen som återfinns i södra Europa häckar i bokskogar och bergsskogar och föredrar fuktigare marker. Slagugglan häckar normalt i grova höga stubbar eller sällsynt i övergivna rovfågelbon men idag oftast i specialgjorda holkar. Slagugglan som ibland brukar beskrivas som en fågel med en bedrägligt mild uppsyn, är mycket aggressiv när dess ungar lämnar boet och kan attackera närgångna människor. Det är honan som försvarar reviret och är aggressiv medan hanen skaffar föda åt familjen. En finskt studie visade att den är som mest aggressiv efter att sorkpopulationen har kraschat och är på väg att återhämta sig, när den har många ägg eller ungar i boet eller när den har påbörjat sin häckning tidigt på säsongen. Samma studie visade också på att det råder stora individuella skillnader på aggressivitetsnivå, och förmåga att justera sitt aggressiva beteende efter situation, men att de honor som uppträder mest aggressivt är de som lyckas föda upp flest ungar. Den äter främst smågnagare, groddjur och insekter men även fåglar och till och med andra ugglor. Hot och status: Slagugglan har ett mycket stort globalt utbredningsområde och bara i Europa uppskattas populationen uppgå till 159000-420000 individer. I sin tur uppskattas Europapopulationen utgöra 5-24% av den globala populationen så en mycket preliminär uppskattning skulle vara att den globala populationen uppgår till 500000-8000000 individer. På grund av detta och att utvecklingstrenden för arten verkar vara stabil så kategoriseras den som livskraftig av IUCN. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaguggla) (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_02910
Datum: 2014-05-22
Max filstorlek: 3559x3280 px (≈ 30x28 cm / 300 dpi)
Filnamn: atb_02910