keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 1

Rom från asp (Aspius aspius) på sten

Asp är en rödlistad fiskart som tillhör släktet karpfiskar. Det är den enda rovlevande arten inom släktet. Den klassas som nära hotad (NT) i den senaste rödlistan. Utbredningen av asp är främst begränsad till Vänern, Hjälmaren och Mälaren med tillrinnande vatten, till Göta älv samt Motala ströms vattensystem. Små bestånd finns i Emån och Dalälven samt i sjön Garnsviken där arten är utsatt. Huvuddelen av beståndet finns i Vänern, Mälaren och Hjälmaren. Aspen vandrar under våren upp i tillrinnande vattendrag och leker över strömsatta grusbottnar, likt öringen. Orsaken till artens tillbakagång beror på mänsklig aktivitet genom exploatering av dess lekmiljöer genom rätningar och rensningar, samt upprättande av vandringshinder. (Fotograf: Rickard Gustafsson)
Fotograf: Rickard Gustafsson
Byline: Rickard Gustafsson/Azote
Bildreferens: rga_vwkm
Datum: 2017-04-21
Max filstorlek: 5184x3456 px (≈ 44x29 cm / 300 dpi)
Filnamn: rga_vwkm