keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 0

Rumskullaeken (Quercus robur)

Kvilleken (även Rumskullaeken) är en grov ek vid Norra Kvill i Rumskulla socken, Vimmerby kommun i Småland. År 2008 skapades Kvills naturreservat. Marken ägs av Svenska staten genom Naturvårdsverket. Kvilleken beskrevs första gången 1772 av häradsfogden Magnus Gabriel Craelius i boken Försök till ett landskaps beskrivning. Idag är Kvilleken cirka 1 000 år gamma och har en volym av cirka 60 kubikmeter, en höjd på 14 meter och en omkrets av cirka 13 meter. Detta gör eken till ett av Sveriges grövsta träd. Enligt Eksjö kommun är Kvilleken Nordens äldsta och till omfånget största träd. År 2008 skapades Kvills naturreservat runt eken. Hela reservatet har en yta av 29,4 hektar och var tidigare ett öppet odlingslandskap. Den historiska markanvändningen har lämnat spår i form av odlingsrösen och de stora friväxande lövträden vilka står i kontrast till den omgivande barrskogen. Syftet med reservatet är att bevara och återskapa det traditionella odlingslandskapet. I närheten ligger Norra Kvills nationalpark som bildades redan 1927. I eken spelades sexscenerna in för Vilgot Sjömans film Jag är nyfiken gul. (Fotograf: Kerstin Jonsson)
Fotograf: Kerstin Jonsson
Byline: Kerstin Jonsson/Azote
Bildreferens: kjb_0915
Datum: 2010-09-22
Max filstorlek: 3456x5184 px (≈ 29x44 cm / 300 dpi)
Filnamn: kjb_0915