keyboard_arrow_left Tillbaka

Rusningstrafik på Essingeleden, Stockholm

Biltrafiken utgör ett stort miljöproblem i många större städer. Buller och partiklar från däck och asfalt är några exempel på de negativa konsekvenser trafiken har på närmiljön. Biltrafik är dessutom en av de största enskilda producenterna av växthusgaser och därmed en viktig faktor för den globala uppvärmningen. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb08_0206_0196
Datum: 2008-02-06
Max filstorlek: 2592x3872 px (≈ 22x33 cm / 300 dpi)
Filnamn: jlb08_0206_0196