keyboard_arrow_left Tillbaka

Otillfredsställande fisktrappa i Vitsån

En av många fisktrappor/fiskvägar i våra vattendrag som inte uppfyller kraven för alla fiskarter. Den branta lutningen och poolsystemet gör att enbart starksimmande arter som exempelvis öring och lax kan passera. Alla fiskar vandrar/migrerar under sin livstid och fiskvägar bör därför anpassas för att fungera för alla arter. En lutning på 2-4% är att eftersträva vid byggnation av fiskvägar.  Just denna fiskväg har åtgärdats av Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund genom utrivning. Detta gjorde att en tidigare uppdämd strömsträcka tillgängliggjordes och restaurerades. En fiskväg är alltid en dålig kompromiss till en utrivning. Utrivning av vandringshinder innebär att miljöer och värden återskapas medan en fiskväg egentligen bara skapar en passage för fisken. (Fotograf: Rickard Gustafsson)
Fotograf: Rickard Gustafsson
Byline: Rickard Gustafsson/Azote
Bildreferens: rga_iw86
Datum: 2015-04-28
Max filstorlek: 5089x3393 px (≈ 43x29 cm / 300 dpi)
Filnamn: rga_iw86