keyboard_arrow_left Tillbaka

SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

SGU är utförare inom den nationella miljöövervakningen vad avser grundvatten och havssediment på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. SGU är även nationell datavärd för grundvatten och sediment. Datavärdskapet innebär att data från den nationella och regionala övervakningen av grundvatten och sediment kan hämtas via SGUs webbplats. Den statligt finansierade nationella miljöövervakningen är indelad i tio olika programområden. SGU genomför delprogram inom tre av dessa, Sötvatten, Kust och hav samt Skog. Karlskrona. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lcb_3144
Datum: 2016-05-16
Max filstorlek: 2672x4000 px (≈ 23x34 cm / 300 dpi)