keyboard_arrow_left Tillbaka

SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

Den svenska miljöövervakningen dokumenterar fortlöpande miljötillståndet i Sverige. Detta gäller både på land, i sjöar och i hav. SGU utför miljöövervakning av grundvatten och havssediment. Miljöövervakningens resultat används i uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen, för internationell rapportering samt i vattenförvaltningen enligt EUs ramdirektiv för vatten. En annan viktig uppgift för miljöövervakningen är att avslöja nya, hittills okända miljöstörningar. Karlskrona. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lcb_3145
Datum: 2016-05-16
Max filstorlek: 4000x2672 px (≈ 34x23 cm / 300 dpi)