keyboard_arrow_left Tillbaka

Skogsbilväg och kraftledningsgata i skogsmark.

Luftledningar i slutna skogsmarker kan bidra med naturvärden för arter som är knutna till öppna marker. Kraftledningsgatan kan bidra med t.ex spridningsvägar och nektarkällor. Skogsbilvägar kan bidra med ökad störning i landskapet då skogsområden blir mera tillgängliga för friluftsliv. (Fotograf: Håkan Ignell)
Fotograf: Håkan Ignell
Byline: Håkan Ignell/Azote
Bildreferens: hib_421
Datum: 2006-07-11
Max filstorlek: 3872x2592 px (≈ 33x22 cm / 300 dpi)
Filnamn: hib_421