keyboard_arrow_left Tillbaka

Skogsknipprot (Epipactis helleborine) i naturreservatet Lejakärret, väster om Lindesberg

Skogsknipprot är en ganska sällsynt orkidé som växer i mullrika lundar och barrskogar på kalkrik mark, men ibland också i vägkanter, ängsmarker och andra kulturskapade miljöer. Lejakärret är ett litet naturreservat på sex hektar och består av kärrmarker och omgivande fastmark med blandskog. Området ligger på kalkhaltiga marken vilket gynnat en mycket rik flora och här växer flera olika orkidéer. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb08_0720_1913
Datum: 2008-07-20
Max filstorlek: 2392x3573 px (≈ 20x30 cm / 300 dpi)