keyboard_arrow_left Tillbaka

Skrubbskädda (Platichthys flesus)

Skrubbskäddan finns längs hela västkusten och i Östersjön. Arten är mindre vanlig längre norrut, men förekommer upp till norra Kvarken. Den förekommer i salt och bräckt vatten samt i älvmynningar. Framförallt hittas den på sand-, ler- och dybottnar. Nattetid söker den sin föda i bottensedimentet exempelvis musslor, kräftdjur, ormstjärnor, borstmaskar och småfisk. (Fotograf: Charlotta Moraeus)
Fotograf: Charlotta Moraeus
Byline: Charlotta Moraeus/Azote
Bildreferens: cmb00214
Datum: 2009-09-09
Max filstorlek: 3750x2490 px (≈ 32x21 cm / 300 dpi)