keyboard_arrow_left Tillbaka

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) ligger och ruvar på ägg

Den större strandpiparen har en kroppslängd av 17-19,5cm och ett vingspann på 35-41cm. Häckningsplatserna är oftast större öppna flacka kuststräckor och stränder med kortgräsiga mader blandat med sandrevlar, grus och snäckskal. Större strandpiparen häckar även i norr på kalfjäll och tundra marker. Boet byggs på marken och födan består främst av olika vattenlevande ryggradslösa djur. I Sverige är strandpiparna sommargäster och återfinns från slutet av mars – oktober. (Fotograf: Ingemar Pettersson)
Fotograf: Ingemar Pettersson
Byline: Ingemar Pettersson/Azote
Bildreferens: ipbfgov_185
Datum:
Max filstorlek: 4928x3280 px (≈ 42x28 cm / 300 dpi)