Din sökning efter  Kyrkog������������rd vid Trinity Church New York  gav fler än 300 träffar
Staty förstörd av luftföroreningar | Fotograf: Ewa Wisniewska/Azote

Staty förstörd av luftföroreningar

Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider, aerosoler, polyaromatiska kolväten, svaveldioxid och marknära ozon. Försurning innebär att sura ämnen tillförs marker och vattendrag i högre takt än de bortförs eller neutraliseras. Den största källan till den antropogena försurningen är förbränning av fossila bränslen. Kväveoxider och svaveldioxid är de två ämnena i avgaserna som försurar mest. (Fotograf: Ewa Wisniewska)

Ladda ner bild Dela
Titel: Staty förstörd av luftföroreningar
Bildtext: Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider, aerosoler, polyaromatiska kolväten, svaveldioxid och marknära ozon.

Försurning innebär att sura ämnen tillförs marker och vattendrag i högre takt än de bortförs eller neutraliseras. Den största källan till den antropogena försurningen är förbränning av fossila bränslen. Kväveoxider och svaveldioxid är de två ämnena i avgaserna som försurar mest.
Plats: Queens, New York, USA, Nordamerika
Nyckelord: Calvary cemetery, New York, kyrkogård, begravningsplats, gravsten, minnesmärke, staty, skulptur, ansikte, luftförorening, försurning,
Fotograf: Ewa Wisniewska
Byline: Ewa Wisniewska/Azote
Bildreferens: ewb1719
Datum: 2013-03-07
Max filstorlek: 3264x4928 px (≈ 28x42 cm / 300 dpi)

Om Azote

Azote är en bildbyrå inriktad på att visualisera förhållandet mellan människa och miljö. Läs mer

Kontakta oss

Telefon 0708 693 331 eller kontakt@azote.se.

Prenumerera på nyheter

Vårt nyhetsbrev innehåller tips om bilder och senaste nytt från Azote och kommer ca 10 gånger per år.

Köp miljömärkt

Azote är medlem i Svanens nätverk för inköp med omtanke vilket innebär att vi prioriterar miljömärkta alternativ vid alla inköp.


© Azote AB 2018. Alla rättigheter reserverade. Rättigheterna till bilder och text tillhör upphovsmännen och Azote. Genom att använda Azote tjänster eller ladda ned bilder ingår du ett avtal med Azote och förbinder dig att följa användarvillkoren, läs mer här.