keyboard_arrow_left Tillbaka

Stim av storspiggsyngel framför övervuxen tångruska

Stim av storspiggsyngel (Gasterosteus aculeatus) framför en av fintrådiga alger övervuxen blåstångstångruska (Fucus vesiculosus). En stor tråd av sudare (Chorda filum) syns till höger i bilden. Storspiggen är en av de vanligaste fiskarterna i strandområdet i Östersjön under sommaren. Ungfiskarna stannar kvar där första året. De vuxna fiskarna drar ut till havs när ungarna har kläckts ut, ofta omkring mitten av juli. Somliga vuxna kan dock dröja kvar längre. De vuxna återvänder under senhöst, vinter eller tidig vår till kustområdet för att leka där under senvår och sommar. Storspiggen är viktig föda för bland annat lax, öring, abborre och flera fågelarter. (Fotograf: Gunnar Aneer)
Fotograf: Gunnar Aneer
Byline: Gunnar Aneer/Azote
Bildreferens: gub20170807_0198
Datum: 2017-08-07
Max filstorlek: 4307x3201 px (≈ 36x27 cm / 300 dpi)