keyboard_arrow_left Tillbaka

Stolt fjällskivling (Macrolepiota procera)

Stolt fjällskivling är vanligast i södra och mellersta Sverige medan den är sällsynt utmed norrlandskusten upp till Umeå. Den växer gärna på kalkrik mark i skogsbryn, gläntor och på ljusa platser i löv- och barrskog; öppna betade ängar och hagmarker eller fält och hyggen. Norrut gillar stolt fjällskivling sydsluttningar. (Skogsskafferiet) Södra Öland. (Fotograf: Le Carlsson)
Nyckelord
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: fjällskivling öland 191028_1
Datum: 2019-10-28 16:52:52
Max filstorlek: 3648x5472 px (≈ 31x46 cm / 300 dpi)
Filnamn: fjällskivling öland 191028_1