keyboard_arrow_left Tillbaka

Storspiggsstim

Storspiggsstim (Gasterosteus aculeatus). Storspiggen är en av våra vanligaste fiskarter i strandzonen i Östersjön. Deras yngel tillbringar första året där och de vuxna återvänder dit under senhösten - våren efter att ha dragit ut till havs i senare delen av sommaren då leken är avklarad och ynglen klarar sig själva. Tillsammans med småspiggen och smörbultar utgör storspiggen ungefär åttio procent av antalet fiskar i strandnära vatten i Egentliga Östersjön. Dessutom är den efter strömming och skarpsill den vanligaste arten ute på öppna Östersjön. Där är den också viktig föda för lax. Storspiggen är samtidigt speciell såtillvida att den är revirhävdande under lektiden men stimbildande under vinterhalvåret. Förr i tiden fångades den med not och kokades för att ge olja. Oljan användes bland annat till belysning. Storspiggen förekommer i såväl sötvatten, bräckt som rent marint vatten och över stora delar av det norra halvklotet. Bilden tagen i akvarium. (Fotograf: Gunnar Aneer)
Fotograf: Gunnar Aneer
Byline: Gunnar Aneer/Azote
Bildreferens: gud19840509_11
Datum: 1984-05-09
Max filstorlek: 4688x3019 px (≈ 40x26 cm / 300 dpi)