keyboard_arrow_left Tillbaka

Sumpskog med liten skogsbäck omgiven av granvitmossa (Sphagnum girgensohnii )

Sumpskogens ekosystem är ett av Sveriges artrikaste. Ibland benämnt som 'Sveriges regnskog'. Dessutom spelar sumpskogar en viktig roll som utjämnande faktor när det gäller avrinning från skogsmarken. Vidare fungerar de som kvävefällor där denitrifikationsbakterier omvandlar avrinningsvattnets nitrat till kvävgas. Utbredningen av sumpskogar har minskat kraftigt till följd av utdikning. Syftet med utdikningen kan ha varit att höja vikesproduktionen, men även uppodling av sumpskogar har förekommit. (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_00208
Datum: 2008-03-11
Max filstorlek: 3240x1988 px (≈ 27x17 cm / 300 dpi)