keyboard_arrow_left Tillbaka
Bild 1 av 22 keyboard_arrow_right

Trängsletdammen

Trängsletdammen är belagen ca 30 kilometer norr om Älvdalens tätort, i Österdalälvens dalgång. Uppströms dammen har det bildats en sjö som är 70 kilometer lång och som rymmer 880 miljoner m3. Denna vattenmängd utgör omkring hälften av ett års tillrinning i nederbördsområdet uppströms dammen. Sjön har en area, beroende på regleringshöjden, på mellan 14 och 50 km2. Dammen, med tillhörande kraftverk, byggdes under åren 1955 - 1960, och var vid detta tillfälle en av världens största jorddammar. Dammens stödjande partier utgörs av sprängsten och som tätning finns en lutande moränkärna med övergångsfilter på ömse sidor. Ytterst är dammen försedd med ett erosionsskydd. (Fotograf: Henrik Berg)
Fotograf: Henrik Berg
Byline: Henrik Berg/Azote
Bildreferens: hbb-84
Datum: 2009-04-26
Max filstorlek: 4256x2832 px (≈ 36x24 cm / 300 dpi)