keyboard_arrow_left Tillbaka

Turbåten Vitaskär på väg in i hamnen Nogersund

På Hanö bor idag ca 25 personer året runt men befolkningen har varit över 250. I norr växer gräs på moränmarken, i söder tar svårgenomtränglig buskskog över. På östra sidan finns fantasieggande strandpartier med jätteblock, grottor och djupa gångar. Vitaskär förtöjd vid kaj i Nogersund. (Fotograf: Le Carlsson)
Fotograf: Le Carlsson
Byline: Le Carlsson/Azote
Bildreferens: lcb_3248
Datum: 2016-06-11
Max filstorlek: 2672x4000 px (≈ 23x34 cm / 300 dpi)