keyboard_arrow_left Tillbaka
keyboard_arrow_left Bild 9 av 9

Ungar av pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Pilgrimsfalkens överlevnad i Europa var allvarligt hotad från 1950-talet och fram till 1990-talet. Det stora hotet kom från miljögiftet DDT och andra liknande bekämpningsmedel, som användes inom jordbruk och skogsbruk. Den svenska populationen på över 1000 par krympte och bestod 1965 av bara 35 häckande par, och omkring 15 par i mitten av 1970-talet. Det allvarligaste problemet var att häckande fåglar ruvade sönder sina ägg eftersom äggens skal blev mycket tunt som en följd av giftansamlingen i föräldrarna. 1976 överlevde inte en enda unge. Ett intensivt projekt inleddes av Naturskyddsföreningen, med avel, uppfödning och utsättning av ungar under namnet Projekt Pilgrimsfalk. Projektet har visat sig lyckosamt och i och med lägre giftansamlingar i de adulta falkarna så har stammen långsamt återhämtat sig. 2002 bestod landets södra population, det vill säga i Skåne, Halland, Bohuslän, Dalsland, Östergötland och Gotland, av minst 39 häckande par. Norrbotten har den starkaste stammen, och några par finns i Västerbotten och Dalarna. Norge och Finland har något starkare stammar än Sverige, men har genomgått samma kris. I Danmark var pilgrimsfalken helt försvunnen, men enstaka par har nu återvänt. Ökningen i stammarna ligger nu omkring 10-20% årligen. Den stora arbetsinsats som krävts för att rädda den svenska pilgrimsstammen har i huvudsak varit frivillig. ( http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilgrimsfalk&oldid=14166457) Bilden tagen i samband med ringmärkning i Projekt Pilgrimsfalks regi. (Fotograf: Anders Tedeholm)
Fotograf: Anders Tedeholm
Byline: Anders Tedeholm/Azote
Bildreferens: atb_01516
Datum: 2011-06-15
Max filstorlek: 4320x3108 px (≈ 37x26 cm / 300 dpi)
Filnamn: atb_01516