keyboard_arrow_left Tillbaka

Uppfödning av insekter för biologiska bekämpning av skadedjur i bomullsodlingar vid Aralsjön, Uzbekistan

I ett försök att minska användandet av kemiska bekämpningsmedel på bomullsodlingar vid Aralsjön har UNDP (United Nations Development Program) startat program där bönderna själva hjälper till med att producera djur för biologiska bekämpning. Metod går ut på att bekämpa skadedjur som lever på bomull med hjälp av andra djur (i det här fallet insekter) som hämmar den förra artens fortlevnad och/eller spridning. Fördelen med biologisk bekämpning är att metoden inte lämnar några giftiga rester efter sig samt att de djur/växter som bekämpas har betydligt svårare att bygga upp någon form av resistens. Karakalpakstan är en regionen i Uzbekistan belägen söder om Aralsjön. Genom regionen löper floden Amu-Darja, vars vatten är en förutsättning för bosättningar i detta annars så torra område. Bomullsodlingens stora behov av vatten och användningen av kemiska bekämpningsmedel har orsakat stor förödelse på miljön i Karakalpakstan. Floden når idag inte ens fram till Aralsjön och de stora mängderna salt, tungmetaller och rester av gödnings- och bekämpningsmedel har gjort att sjukdomar som cancer, bronkit, artrit och njur- och leversjukdomar blivit allt vanligare bland människorna i området. (Fotograf: Jerker Lokrantz)
Fotograf: Jerker Lokrantz
Byline: Jerker Lokrantz/Azote
Bildreferens: jlb02463
Datum: 2007-07-06
Max filstorlek: 3872x2592 px (≈ 33x22 cm / 300 dpi)