keyboard_arrow_left Tillbaka

Vårgrönska vid Testeboån

Testeboån hyser ett rikt växt och djurliv såväl på land som i vattnet. Här har inte mindre än 26 fiskarter påträffats och på de gamla lövträden längs åns stränder lever flera hotade och sällsynta lav och insektsarter. (Fotograf: Peter Turander)
Fotograf: Peter Turander
Byline: Peter Turander/Azote
Bildreferens: ptb1126_571
Datum: 2012-05-21
Max filstorlek: 4256x2832 px (≈ 36x24 cm / 300 dpi)
Filnamn: ptb1126_571