keyboard_arrow_left Tillbaka

Vikare (Pusa hispida)

Vikaren är Sveriges minsta sälart och lätt att känna igen på det ringformade pälsmönstret. Den förekommer cirkumpolärt i Norra Ishavet. I Östersjön finns vikarbestånd i Bottenviken där antalet vikare ökar samt i Finska viken och Rigabukten där beståndet minskar. Jakt och miljögifter har haft en stor påverkan på vikarepopulationen i Östersjön sedan början av förra seklet. (Fotograf: Charlotta Moraeus)
Fotograf: Charlotta Moraeus
Byline: Charlotta Moraeus/Azote
Bildreferens: cmb00111
Datum: 2013-08-14
Max filstorlek: 1426x2037 px (≈ 12x17 cm / 300 dpi)
Filnamn: cmb00111