keyboard_arrow_left Tillbaka

Vildsvin (Sus scrofa) söker föda i ekskog

Vildsvinet är normalt extremt skygga och nattaktiva men kan om det lever ostört vara aktivt och leta föda även på dagen. Ofta tar det sin daglega i en tät granplantering eller i våtmarker i närheten av odlad mark. (Fotograf: Håkan Ignell)
Fotograf: Håkan Ignell
Byline: Håkan Ignell/Azote
Bildreferens: hib_125
Datum: 2006-07-29
Max filstorlek: 3309x2206 px (≈ 28x19 cm / 300 dpi)