Innovation

Innovation

Azote stöttar entreprenörer, hjälper till att föra ut innovationer som bidrar till positiv förändring, och faciliterar samarbeten för en mer hållbar värld.

Hållbara innovationer spelar en stor roll för omställningen. Dessa innovationer behöver vila på vetenskaplig grund för att säkra måluppfyllnad. Innovativa miljöer byggs i samverkan där en öppen och transparent kommunikation är avgörande. Med vår sakkunskap inom hållbarhetsområdet, vår erfarenhet av innovationsprocesser och med vårt nätverk bygger vi broar mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor.

Exempel på saker vi kan hjälpa dig med:

  • Vi leder kreativa processer, faciliterar innovationsprojekt, bygger nätverk och utvecklar kommunikationsstrategier för att designa innovativa miljöer.
  • Vi hittar bra samarbeten, utvecklar kommunikationskanaler och finns som stöd under hela innovationsprocessen.
  • Vi hjälper er att sätta upp en röd tråd från konkreta mål till effektiva och mätbara aktiviteter.Hej!

Jag heter Malin och är senior projektledare på Azote. Kontakta mig så berättar jag mer.

Malin Gullstrand – malin@azote.se / 070-460 63 55