Image

Planetary Boundaries

Det ikoniska ramverket över planetens gränser

Visualisering av de nio planetariska gränserna inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och frodas i generationer framöver.

Azote fick i uppdrag att hjälpa Johan Rockstöm och hans forskarteam att visualisera forskning om vilka nio planetära gränser vi behöver hålla oss inom för att säkra fortsatt utveckling. Om vi överstiger dessa gränser ökar risken för att storskaliga, plötsliga eller irreversibla miljöförändringar uppstår. Ramverket för planetens gränser har skapat ett enormt intresse inom vetenskap, politik och praktik och visualiseringen har blivit ikonisk. Vårt samarbete med forskargruppen pågår fortfarande och en ny uppdatering av ramverket presenteras under 2022.

”Ramverket för planetens gränser har skapat ett mycket stort intresse och visualiseringen har blivit ikonisk.”

produck-build-bg
planterary-boundaries-color

Vill du veta mer?

Hör av dig till [email protected] eller läs om fler uppdrag

Image

Skansen

En utställningsresa om biologisk mångfald i rulltrappsformat

Image

Braxen.nu

Ökat fiske av brax och id för att minska övergödningen i Östersjön

To top