Revamp

Tar tillvara på resurser och skapar cirkularitet
En viktig del i omställningen är att cirkulera resurser. Revamp erbjuder ett verktyg som räknar ut potentialen i att återvinna energi och näring från det vi tidigare sett som avfall inom avfalls- och sanitetssektorn.

För att underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi inom avfalls- och sanitetssektorn utvecklade ett forskarteam på  Stockholm Environment Institute ett verktyg som synliggör värdet i produkter som tidigare setts som avfall. Nästa steg var att göra verktyget användarvänligt och det var då vi på Azote kom in i bilden. Målgruppen för verktyget är framförallt städer och andra intressenter inom sanitets- och avfallssektorn. Vi ville att de skulle börja använda Revamp för att utforska och visualisera potentialen att återanvända organiskt avfall samt räkna på vilka monetära värden som kan genereras. Revamp kan även användas av aktörerna i olika typer av extern kommunikation i syfte att visa på möjligheter och fördelar med cirkulära modeller.

Vill du veta mer om Revamp?

Malin Gullstrand

Fler uppdrag

Årets tio viktigaste klimatinsikter

Sammanfattar årets viktigaste vetenskapliga insikter inom klimatförändringarna och erbjuder kunskap och beslutsunderlag till politiker och samhälle.
Havet.nu

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet

Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet.
SeaBOS

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund

Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav.
Prosperous Planet

Antropocen – en game changer för alla företag

Stöttar företag som förstår att hållbarhet är en förutsättning för framgång
Skansen - Baltic Sea Science Center

En egen plats för Östersjön

Erbjuder en fysisk plats för att väcka engagemang och öka kunskapen om forskning och vetenskap om Östersjön.
BRRDS.IO

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata

Erbjuder en app för att underlätta och kvalitetssäkra datainsamling i fält för bättre förståelse för forskning om sjöfåglar.

Contact

Azote AB
Sveavägen 131
113 46 Stockholm

08-570 198 01
[email protected]

Follow us