Din sökning efter  Papperbruket i Bomhus som kan skymtas vid horisonten sl��pper numera inte alls lika mycket som tidigare men ��nnu ��r str��nderna och bottnarna ��verg��dda i G��vlebukten  gav fler än 300 träffar
Sida 1 av 3
# nrb-10-6485
Papperbruket i Bomhus, som kan skymtas vid horisonten släpper numera inte alls lika mycket som tidigare, men ännu är stränderna och bottnarna övergödda i Gävlebukten
# nrb-10-6486
Papperbruket i Bomhus, som syns vid horisonten släpper numera inte alls lika mycket som tidigare, men ännu är stränderna och bottnarna övergödda i Gävlebukten
# nrb-10-6496
Papperbruket i Bomhus, som syns vid horisonten släpper numera inte alls lika mycket som tidigare, men ännu är stränderna och bottnarna övergödda i Gävlebukten
# nrb-10-2066
Papperbruket i Bomhus, som syns vid horisonten släpper numera inte alls lika mycket som tidigare, men ännu är stränderna och bottnarna övergödda i Gävlebukten
# nrb-10-2068
Papperbruket i Bomhus, som syns vid horisonten släpper numera inte alls lika mycket som tidigare, men ännu är stränderna och bottnarna övergödda i Gävlebukten
# ipbft_242
De som inte har egen båta kan åka med Hållöfärjan som går regelbundet från fastlandet ut till ön Hållö under turistsäsong
# nrb-09-3877
Mätarefjäril som är mycket väl kamoflerad när den sitter under gröna blad, men mindre väl på döda blad
# nrb-10-0712
Död och skrynklig larv av gulstreckad backmätare (Scotopteryx mucronata) som dödats av en parasitflugelarv som ätit ur den inifrån och sedan förpuppat sig strax bredvid
# ipbrm_78
Mycket små fågelungar tigger mat i en holk som är gjord för ringmärkning och därför kan fronten öppnas
# ipbyf_102
En mindre fiskebåt är på väg ut för småskaligt kustfiske, efter som det inte finns någon fartygsbeteckning i fören så är det troligen husbehovsfiskare som inte fiskar yrkesmässigt
# atb_01162
Patolog som ska obducera död gråsäl (Halichoerus grypus) som fastnat i fiskeredskap
# atb_01161
Patolog som ska obducera död gråsäl (Halichoerus grypus) som fastnat i fiskeredskap
# bcb_Y1A6823
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6821
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6816
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6914
Blekt och döende havsanemon p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6830
Blekta och döende korall p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6803
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6798
Blekta och döende p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6795
Blekta och döende mjukkoraller p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6808
Blekta och döende korall p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6790
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6777
Blekta och döende mjukkoraller p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6769
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# nwb_asi_kmb_0008
Kranier och ben av några av de alla människor som dödades av Röda Khmererna i Kambodja
# bcb_Y1A6766
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6760
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# jld01443
Dyngbagge som spelar död
# dkb_DSC_4102_01
Död tolvtaggad älgtjur (Alces alces) som fastnat i stängsel och hängt sig själv
# bcb_Y1A6757
Blekt och döende havsanemon p gr a El Nino 2016
# bcb_Y1A6703
Blekta och döda koraller p gr a El Nino 2016
# bcb2181_MG_1879
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales)
# bcb_Y1A6709
Blekta och döende koraller p gr a El Nino 2016
# bcb2202_MG_0849
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales)
# bcb2194_MG_1500
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales)
# nrb-12-07-5242
Broms (Tabanus sp.) som mött döden i kylargallret på en lastbil
# nrb-1797
Fallet jätteträd på Mattön i Dalälven som blir föda åt ett mycket stort antal andra organismeer
# bcb_bor_13_MG_5285
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb_bor_13_MG_6494
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb_bor_13_MG_6516
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb_bor_13_MG_6617
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb7724_MG_0987
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb7742_MG_0606
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb2195_MG_1488
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb_Y1A6700
Blekta och döende mjukkoraller p gr a El Nino 2016
# bcb_bor_13_MG_5738
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb_bor_13_MG_5669
Insekt som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# jlb07_1115_0523
Fiskyngel (muräna) som av misstag fångats i de ljusfällor som används vid sardinfiske
# nrb-09-2877
Ett erbjudande man inte kan säga nej till?
# bcb7712_MG_1350
Spindel som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# bcb7711_MG_1371
Spindel som är dödad av en svamp (Entomophthorales, Cordyceps)
# gud1968-06_14
Klubbpolypen är en invasiv främmande brackvattenlevande art funnen bland annat i Sverige och som kan vara till besvär för yrkesfiskare, båtägare och andra
# gub20160806_0948
Tidigare dansk trålfiskebåt ombyggd till fritidsbåt som ligger på på svaj vid norra Lacka
# nrb-11-06-5295
Överkörd snok som håller på att konsumeras av stackmyror
# ptb1006233
Gammalt hässjevirke som inte längre används står uppställt framför en uthusvägg
# ptb1006232
Gammalt hässjevirke som inte längre används står uppställt framför en uthusvägg
# bcb_Y1A6697
Blekt och döende Porites p gr a El Nino 2016
# hid_138
Betespräglade enbuskar i naturbetesmark med spärrgreniga ekar som överståndare.
# DN_ES_GU030_00137
Lastbil som fylls med lera och jord innan den åker till dagbrottet som fungerar som lagringsplats för de förorenade jordmassorna efter katastrofen i Bolidens gruva Los Frailes, södra Spanien
# bcb_Y1A6634
Blekt och döende Porites, en tålig hårdkorall, p gr a El Nino 2016
# thb_225793
Gatubelysning som inte släcks under dagtid
# nrb-12-08-8441
Mindre tåtelsmygare (Thymelicus lineola) som mött döden på kofångaren av en bil
# ivb-1041
Gammelskog med mycket multnande ved i naturreservatet Vitthults urskog
# nwb_asi_kmb_0115
Kranier av några av de alla människor som dödades av Röda Khmererna i Kambodja
# bcb_Y1A6624
Blekta och döende mjukkoraller p gr a El Nino 2016
# ohb_0014
Vad man inte ser finns inte
# gub20170730_2173
Farlig grynna som bryter vid sjömärke
# jld01961
Morgonljus vid horisonten
# jld01959
Morgonljus vid horisonten
# hib_640
Segelbåtar seglar på horisonten med himlen som bakgrund.
# ptb1126_622
Gamla trästaket som skall fungera som snöhinder vid Sveriges högst belägna by Högvålen
# bab_z0052
Människor som letar fisk och skaldjur på korallrevet vid lågvatten
# atb_02737
Ungdomar som sitter runt en brasa och grillar korv och kokar kaffe
# ipbfgov_228
Tjäder (Tetrao urogallus) som är mycket spelgalen och aggressiv, extrem närbild
# tnb_0009
Valhaj (Rhincodon typus) lika stor som en buss
# nrb-09-5072
Regnsskogsträd som rasat ned från flodbanken
# atb_03651
Rinnande å i naturskogsartad lövskog
# DN_ES_GU033_00102
Lastbilar fyllda med lera och jord på väg till dagbrottet som fungerar som lagringsplats för de förorenade jordmassorna efter katastrofen i Bolidens gruva Los Frailes, södra Spanien
# sbb_0081
Dykare vid anemoner (Metridium senile) och mjukkorall (Alcyonium digitatum)
# tkb_se_579
Jägare som hämtar en skjuten älgtjur
# tkb_se_577
Jägare som hämtar en skjuten älgtjur
# nrb-10-3852
Kvällssolen och lampor lyser upp de gaser som släpps ut från papperspbruket
# hdb_a0469
Jord och spade vid kista
# atb_02469
Äldre par som vandrar vid längs sandstrand vid havet
# jld01123
Berg vid horisonten
# tkb_se_578
Jägare som hämtar en skjuten älgtjur
# atb_03650
Rinnande å i naturskogsartad lövskog
# bcb_Y1A6617
Blekt och döende havsanemon p gr a El Nino 2016
# gub20130606_3182
Fyrfläckad trollslända som kläckts vid en trädgårdsdamm och som är i stort sett flygfärdig
# DN_ES_GU032_00134
Lastbilar fyllda med lera och jord på väg till dagbrottet som fungerar som lagringsplats för de förorenade jordmassorna efter katastrofen i Bolidens gruva Los Frailes, södra Spanien
# nrb-12-09-9917
Gammal granlåga som håller på att förmultna
# DN_ES_GU029_00121
Tömning av jord och lera i dagbrottet som fungerar som lagringsplats för de förorenade massorna efter katastrofen i Bolidens gruva Los Frailes, södra Spanien
# DN_ES_GU036_00212
Tömning av jord och lera i dagbrottet som fungerar som lagringsplats för de förorenade massorna efter katastrofen i Bolidens gruva Los Frailes, södra Spanien
# nrb-12-09-9881
Gammal låga som håller på att förmultna
# pld_gh_00009
Kvinnor som säljer grönsaker vid vägkanten vid Akosombodammen i Ghana
# atb_04268
Träkol som används som bränsle
# atb_04267
Träkol som används som bränsle
# mtb_0071
Småfisk som säljs som mat
# DN_ES_GU037_00207
Tömning av jord och lera i dagbrottet som fungerar som lagringsplats för de förorenade massorna efter katastrofen i Bolidens gruva Los Frailes, södra Spanien
# nrb-09-4180
Eremitkräfta som valt ett trasigt skal som lämnar rumpan bar
Din sökning efter  Papperbruket i Bomhus som kan skymtas vid horisonten sl��pper numera inte alls lika mycket som tidigare men ��nnu ��r str��nderna och bottnarna ��verg��dda i G��vlebukten  gav 300 träffar
Sida 1 av 3

Om Azote

Azote är en bildbyrå inriktad på att visualisera förhållandet mellan människa och miljö. Läs mer

Kontakta oss

Telefon 0708 693 331 eller kontakt@azote.se.

Prenumerera på nyheter

Vårt nyhetsbrev innehåller tips om bilder och senaste nytt från Azote och kommer ca 10 gånger per år.

Köp miljömärkt

Azote är medlem i Svanens nätverk för inköp med omtanke vilket innebär att vi prioriterar miljömärkta alternativ vid alla inköp.


© Azote AB 2018. Alla rättigheter reserverade. Rättigheterna till bilder och text tillhör upphovsmännen och Azote. Genom att använda Azote tjänster eller ladda ned bilder ingår du ett avtal med Azote och förbinder dig att följa användarvillkoren, läs mer här.