Din sökning efter  Ticka på granlåga  gav fler än 300 träffar
Sida 1 av 3
# kmb_2014_09_13_93
Ticka på granlåga
# ptd9909493
Ett stort exemplar av Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) på en grov granlåga
# mdb00070
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) på grov granlåga
# mdb00069
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) på grov granlåga
# kmb_2011_08_13_524
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) på granlåga
# bcb494_MG_0564
Ticka på stam
# ptb08092221
Gammal mossig granlåga i granurskog
# ptd9809360
Granlågor med rosenticka (Fomitopsis rosea) och grov tall vid Värmderåsen, Orsa
# ptd9809359
Torrtall och granlåga vid Värmderåsen, Orsa
# ptd980966
Grov granlåga i Näcksjövardens naturreservat
# ptd9808358
Granlåga med rynkskinn (Phlebia centrifuga) vid Värmderåsen, Orsa
# thb_201525
Ticka på död trädstam
# nrb-12-09-9917
Gammal granlåga som håller på att förmultna
# jld02320
Ticka på stam i Dalby Söderskogs nationalpark
# mdb00176
Snövit ticka (Tyromyces chionius)
# hlb_ol1647
Brokiga svampbaggar, Diaperis boleti födosökande på ticka
# hlb_ol1414
Korstecknad svampbagge, Mycetina cruciata på ticka
# hlb_ol1413
Korstecknad svampbagge, Mycetina cruciata på ticka
# hlb_ol724
Brokig svampsvartbagge, Diaperis boletis på ticka
# hlb_ol786
Svampmygga på ticka
# ptd9809476
Rynkskinn (Phlebia centrifuga) på en granlåga
# hlb_ol2195
Pocadius ferrugineus på fönsketicka
# ptd9909462
Rynkskinn (Phlebia centrifuga) på en granlåga
# ptd9710492
Rynkskinn (Phlebia centrifuga) på en granlåga
# hlb_ol1186
Vanlig flatbagge, Ostoma ferruginea födosökande på ticka
# ipbl_198
Svavelticka (Laetiporus sulphureus) på ett stort gammalt träd
# ipbl_197
Svavelticka (Laetiporus sulphureus) på ett stort gammalt träd
# thb_201710
Ticka vid foten av död ek
# mdb00072
Doftskinn (Cystostereum murraii) på granlåga
# mdb00073
Doftskinn (Cystostereum murraii) på granlåga
# atb_02424
Fnösketicka med flyghål av jättesvampmal (Scardia boletella)
# mdb00071
Doftskinn (Cystostereum murraii) på granlåga
# mdb00068
Rynkskinn (Phlebia centrifuga) på grov granlåga
# ptd9809464
Doftskinn (Cystostereum murraii)på en grov granlåga
# hlb_ol1252
Triplax russica vid fröande ticka
# ptd020720434
Granurskog på Korpimäki i Orsa finnmark
# meb2_070930-16
Svampar på trädstam
# jld02379
Tickor på bok
# jld02376
Tickor på bok
# nib00090
Vattendroppar på klibbticka (Fomitopsis pinicola)
# kmb_2015_07_01_37
Skogsbäck i Långfjället
# kmb_2016_08_16_113
Granurskog i Töfsingdalen
# gub20170301_1546
Tickor på fallen björkstam
# mdb00101
Tallticka på gammal levande tall
# mdb00102
Tallticka på gammal levande tall
# lcb_0916
Granlåga
# kmb_2016_08_16_302
Granurskog i Töfsingdalen
# kmb_2016_05_15_346
Sprängticka (Inonotus obliquus) på björk
# dkd_E_9637
Fnösketicka (Fomes fomentarius) på Bok
# mdb00075
Gråporing (Diplomitoporus lindbladii) på tallåga
# atb00198
Klibbticka (Fomitopsis pinicola) på gran (Picea abies)
# hlb_ol1448
Tickor av släktet Phellinus växande på oxel.
# mdb00076
Gråporing (Diplomitoporus lindbladii) på tallåga
# mdb00055
Alticka (Inonotus radiatus) på död sälgstam
# ptd9909480
Dofttickor (Haploporus odorus) på sälg
# ptd9909478
Dofttickor (Haploporus odorus) på sälg
# ptd9905491
Dofttickor (Haploporus odorus) på sälg
# jld02318
Tickor på stam i Dalby Söderskogs nationalpark
# jld02319
Tickor på stam i Dalby Söderskogs nationalpark
# jld02321
Tickor på stam i Dalby Söderskogs nationalpark
# hlb_ol1292
Tickor av släktet Phellinus växande på oxel.
# mdb00074
Vaddporing (Anomoporia kamtschatica) på kolad tallåga
# mdb00077
Cinnoberticka (Pycnoporus cinnabarinus) på svedd björklåga
# ptd9809465
Rosenticka (Fomitopsis rosea) växande på en asplåga
# hlb_ol2991
Björkticka, Piptoporus betulinus på björkstam
# hlb_ol2935
Tegelticka, Daedaleopsis confragosa växande på ved
# nvb_0080
Döda björkar med tickor på en islagd insjö
# ptd9810470
Granticka (Phellinus chrysoloma) på en gammal gran
# hlb_ol2251
Klibbticka, Fomitopsis pinicola växande på barrträd
# gub20170624_9382
Svavelticka på ek
# ptd9706206
Slipstenar vid en bäck, Koppången
# mdb00079
Timmerticka (Antrodia sinuosa) på kolad tallåga
# mdb00066
Urskogsporing (Antrodia infirma) på gammal, grov tallåga
# mdb00067
Urskogsporing (Antrodia infirma) på gammal, grov tallåga
# ptb0910064
Urskog i Hamra nationalpark
# hlb_ol2757
Svaelticka, Laetiporus sulphureus växande på trädstam
# ptd980963
Grova granlågor i Näcksjövardens naturreservat
# ptd980967
Gamla granlågor i Näcksjövardens naturreservat
# ptb08092219
Högstubbe och granlågor i granurskog
# hlb_ol2936
Tegelticka, Daedaleopsis confragosa växande på ved
# csb_0236
Harticka (Onnia leporina) på en gammal gran
# ptd980962
Gammal grov granskog i Näcksjövardens naturreservat
# ptb0808291
Gammal grov granskog i Näcksjövardens naturreservat, Mora
# ptd010623334
Granurskog nedanför Städjan, Idrefjällen
# ptd0509210
Granurskog i närheten av Stora Harundsjön, Idrefjällen
# ptd0509209
Granurskog i närheten av Stora Harundsjön, Idrefjällen
# hlb_ol1447
Tickor av släktet Phellinus växande på oxel.
# dkd_E_10099
Svavelticka (Laetiporus sulphùreus) på Ek (Quercus robur)
# dkd_E_10096
Svavelticka (Laetiporus sulphùreus) på Ek (Quercus robur)
# hlb_ol2937
Tegelticka, Daedaleopsis confragosa växande på ved
# csb_0195
Rävticka (Inonotus rheades) på en asplåga
# thb_04495
Fnöskticka (Fomes Fomentarius) på gammal björkstam
# csb_0196
Rävticka (Inonotus rheades) på en asplåga
# hlb_ol3376
Timmerticka, Antrodia sinuosa växande på tallved
# hlb_ol3374
Citronticka, Antrodia xantha växande på tallved
# ptb08092216
Stigen till Yxningafallet i Yxningaån, Särna
# ptd9706205
Slipstenar vid en bäck, Koppången
# nrb-12-09-9881
Gammal låga som håller på att förmultna
# ptb0808293
Gammal grov granskog i Näcksjövardens naturreservat, Mora
# hlb_ol543
Droppande Klibbticka, Fomitopsis pinicola växande på björkstam
Din sökning efter  Ticka på granlåga  gav 300 träffar
Sida 1 av 3

Om Azote

Azote är en bildbyrå inriktad på att visualisera förhållandet mellan människa och miljö. Läs mer

Kontakta oss

Telefon 0708 693 331 eller kontakt@azote.se.

Prenumerera på nyheter

Vårt nyhetsbrev innehåller tips om bilder och senaste nytt från Azote och kommer ca 10 gånger per år.

Köp miljömärkt

Azote är medlem i Svanens nätverk för inköp med omtanke vilket innebär att vi prioriterar miljömärkta alternativ vid alla inköp.


© Azote AB 2018. Alla rättigheter reserverade. Rättigheterna till bilder och text tillhör upphovsmännen och Azote. Genom att använda Azote tjänster eller ladda ned bilder ingår du ett avtal med Azote och förbinder dig att följa användarvillkoren, läs mer här.