Din sökning efter  Mikael Klarström  gav 196 träffar
Sida 2 av 2
# kmb_2013_05_05_143
Padda (Bufo bufo) gör sig stor
# kmb_2013_05_18_488
Strandäng i Näverkärr naturreservat
# kmb_2015_06_05_434
Strömsholm slott
# kmb_2013_07_01_28
Löväng i Garphyttans Nationalpark
# kmb_2013_07_01_4
Löväng i Garphyttans Nationalpark
# kmb_2016_08_16_404
Urskog i dödisområde
# kmb_2012_07_24_21
Gryning i urskog
# kmb_2016_08_15_153
Raststuga vid Töfsingen
# kmb_2012_08_08_596
Skogsbete i Dalarna
# kmb_2011_07_06_120
Gul parasollmossa (Splachnum luteum)
# kmb_2016_08_16_504_be
Brandlyra på tall
# kmb_2009_02_14_32
Ritamäki Finngård
# kmb_2015_06_04_145
Bränd naturskog
# kmb_2012_08_08_535
Levande fäbod
# kmb_2012_06_21_218
Kattfot hanplanta
# kmb_2012_07_24_393
Trädgränsen i Tösingdalens Nationalpark
# kmb_2016_08_15_147
Granurskog vid Töfsingen
# kmb_2015_07_03_236
Sølendet, Norges största hävdade ängsmark
# kmb_2016_08_16_597_bes
Storåns forsar i Töfsingdalen
# kmb_2016_08_16_379
Utsikt över Töfsingdalen
# kmb_2014_09_13_96
Granticka (Phellinus chrysoloma)
# kmb_2015_06_12_191
Bäverdamm i Byamossarnas naturreservat
# kmb_2015_07_04_60
Rödräv (Vulpes vulpes)
# kmb_2015_06_04_470
Fermansbo urskog, efter den stora skogsbranden 2014
# kmb_2015_06_04_292
Fermansbo urskog, efter den stora skogsbranden 2014
# kmb_2013_10_03_62
Krokstadön naturreservat, en skyddad skärgård i sjön Värmeln
# kmb_2013_07_06_664
Renar söker skydd mot insekter
# kmb_2014_02_23_17
Lodjursspår
# kmb_2016_07_17_14
Hässja vid Kalvhöjden
# kmb_2013_09_01_323
Fågelbur för vitryggig hackspett
# kmb_2014_09_13_59
Lunglav (Lobaria pulmonaria)
# kmb_2011_08_22_52
Vattensalamander (Triturus cristatus)
# kmb_2012_07_24_101
Utsikt över Töfsingdalen
# kmb_2015_07_01_128
Storåns forsar i Töfsingdalen
# kmb_2015_06_04_430
Fermansbo urskog, efter den stora skogsbranden
# kmb_2014_06_20_56
Skogsvicker (Vicia sylvatica)
# kmb_2014_04_20_115
Bombmurkla (Sarcosoma globosum)
# kmb_2016_04_10_217
Tallöverståndare i Tandövala
# kmb_2015_06_04_208
Bränd trädstam
# kmb_2015_07_01_49
Ripägg i fjällskog
# kmb_2012_07_24_6
Gryning i urskog
# kmb_2012_07_24_368
Savannartad tallskog
# kmb_2015_04_22_3
fasan (Phasianus colchicus) tupp
# kmb_2014_06_09_113
Ytre Hvaler Nationalpark (Nasjonalpark)
# kmb_2014_06_09_102
Ytre Hvaler Nationalpark (Nasjonalpark)
# kmb_2013_09_01_365
Föränderlig tofsskivling (Kuehneromyces mutabilis) på trädstam
# kmb_2013_05_25_481
Urskogsjättar vid trädgränsen
# kmb_2015_07_02_117
Död urskog
# kmb_2013_09_01_122
Fågeltorn vid Norra Hyn
# kmb_2016_08_11_46
Lunglav (Lobaria pulmonaria)och skrovellav (Lobaria scrobiculata)
# kmb_2016_08_16_72
Granticka (Phellinus chrysoloma) i Töfsingdalen
# kmb_2014_06_09_81
Ytre Hvaler Nationalpark (Nasjonalpark)
# kmb_2012_07_24_363
Renbete i Rogen-Juttuslätten
# kmb_2014_03_29_157
Trana vid Hornborgasjön
# kmb_2016_05_15_346
Sprängticka (Inonotus obliquus) på björk
# kmb_2014_05_21_19
Åkulla bokskogar vid valaklitt
# kmb_2015_04_18_160
Fågeltorn vid Norra hyn
# kmb_2015_06_12_214
Bäver i Byamossarnas naturreservat
# kmb_2010_07_10_99_be
Mård (Martes martes) i tall
# kmb_2016_08_17_50
varglav (Letharia vulpina) på silverfura
# kmb_2016_03_20_40
Sångsvanar (Cygnus cygnus) i Nässjön
# kmb_2015_06_04_218
Livet återvänder efter skogsbrand
# kmb_2016_08_16_395
Mjölkört (Chamaenerion angustifolium) i dödisområde
# kmb_2014_05_21_287
Fyr vid Morups Tånge
# kmb_2016_08_16_568
Ren på skogsbete
# kmb_2016_05_23_27_b_1x1
Grävling (Meles meles) i daglega
# kmb_2013_09_01_156
Pannkakan naturreservat, urskogsartad alskog
# kmb_2013_07_01_352
Tilas stoll en gruvgång i Högbergsfältet
# kmb_2016_08_16_180
Varglav (Letharia vulpina) i Töfsingdalen
# kmb_2013_06_15_34
Älgko (Alces alces) med kalv på en sommaräng
# kmb_2015_07_02_284
Tallurskog i Rogen-Juttuslätten
# kmb_2014_06_01_5
Storskrake (Mergus merganser), hona med ungar
# kmb_2016_04_10_232
Tallöverståndare i Tandövala
# kmb_2013_05_25_399
Urskogstjärn i Gutulia Nationalpark
# kmb_2011_08_13_524
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) på granlåga
# kmb_2014_10_05_67
Fjällig taggsvamp (Sarcodon imbricatus/squamosus )
# kmb_2011_09_30_220
Tallticka (Phellinus pini)
# kmb_2014_05_21_355
Hus med halmtak
# kmb_2013_03_08_164
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
# kmb_2016_08_16_90
Tibast (Daphne mezereum) längs Töfsingån
# kmb_2016_08_16_342
Lunglav (Lobaria pulmonaria) på sälg i Töfsingdalen
# kmb_2016_08_16_46
Sjöstrand i dödisområde
# kmb_2015_06_04_174
Stora Hoberget efter den stora skogsbranden 2014
# kmb_2016_05_23_27
Grävling (Meles meles) i daglega
# kmb_2016_08_11_9
Luddfingersvamp (Alloclavaria purpurea), även Purpurfingersvamp
# kmb_2013_05_25_420
Urskog i Gutulia nationalpark
# kmb_2013_05_18_248
Fyr på ljunghed
# kmb_2012_07_24_351
Urskog i Gränslandet
# kmb_2013_05_18_233
Ljunghed i Bohuslän
# kmb_2013_09_21_391_be_1x1
Svavelticka (Laetiporus sulphureus) på brandskadad ek
# kmb_2016_06_04_426
Trollsmultron (Drymocallis rupestris)
# kmb_2016_08_16_535
Ren (Rangifer tarandus tarandus) på skogsbete
# kmb_2016_08_16_269
Gullris (Solidago virgaurea) i urskog
# kmb_2016_06_04_534
Svinrot (Scorzonera humilis)
# kmb_2012_07_24_289
Tallöverståndare i Töfsingdalen
# kmb_2016_08_17_193_be
Vit ren i urskog
Din sökning efter  Mikael Klarström  gav 196 träffar
Sida 2 av 2

Om Azote

Azote är en bildbyrå inriktad på att visualisera förhållandet mellan människa och miljö. Läs mer

Kontakta oss

Telefon 0708 693 331 eller kontakt@azote.se.

Prenumerera på nyheter

Vårt nyhetsbrev innehåller tips om bilder och senaste nytt från Azote och kommer ca 10 gånger per år.

Köp miljömärkt

Azote är medlem i Svanens nätverk för inköp med omtanke vilket innebär att vi prioriterar miljömärkta alternativ vid alla inköp.


© Azote AB 2018. Alla rättigheter reserverade. Rättigheterna till bilder och text tillhör upphovsmännen och Azote. Genom att använda Azote tjänster eller ladda ned bilder ingår du ett avtal med Azote och förbinder dig att följa användarvillkoren, läs mer här.