Din sökning efter  illustration-Östersjön  gav 799 träffar
Sida 1 av 8
# coi00006
Illustration av livet i en liten sjö
# coi00018
Tärnor (Sterna sandvicensis, Sterna albifrons, Chlidonias niger) i blåsigt väder
# enb_0001
Aspsavblomfluga (Brachyopa pilosa)
# enb_0006
Ätlig groda (Rana esculenta)
# rki00012
Sländlarv
# rki00011
Mask
# rki00017
Vattenkvalster
# rki00030
Kräftdjur i Östersjön
# rki00027
Fjädermygglarver
# cbi00067
Bottenprofil från södra Östersjön
# rki00010
Dammsnäcka (Lymnea stagnalis)
# rki00032
Hjärtmussla (Cerastoderma lamarcki)
# rki00001
Havsborstmask (Nereis diversicolor)
# rki00031
Sandmussla (Mya arenaria)
# lpi00004
Storleksskillnader mellan hjärtan
# cbi00089
Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens)
# lpi00002
Hjärta i genomskärning
# lpi00003
Pacemaker
# cbi00060
Cyanobakterien (Aphanizomenon flos-aquae) är en art som ofta blommar i Östersjön
# msi_00071
Gädda
# msi_00034
Fiskljuse med byte
# msi_00072
Storröding
# cbi00062
Katthårsalgen (Nodularia spumigena) är en cyanobakterie som ofta blommar i Östersjön
# cbi00061
Cyanobakterien (Aphanizomenon flos-aquae) är en art som ofta blommar i Östersjön. Här bildar de barrlika knippen
# lpi00001
Hjärta
# lpi00046
Jonkanal
# msi_00074
Gammal havsörn
# lpi00006
Egenskaper som påverkas av oxytocin
# lpi00045
Kanaler för vatten och joner i cellmembranet
# fri0007
Buksimmare (Corixidae)
# lpi00005
Migrän
# lpi00007
Migränaura
# lpi00008
Äggstock efter hormonbehandling
# fri0010
Nymf av buksimmare (Corixidae)
# lpi00009
Insemination
# cbi00050
Tångloppa
# lpi00051
blodkärl
# rki00016
Plattmask (Planaria sp.)
# cbi00073
Östersjöns ekosystem
# fri0001
Brackvattensnemertin (Cyanophthalma obscura)
# fri0002
Tanaid (Heterotanais oerstedi)
# fri0009
Calliopius laeviusculus
# lpi00041
Magsår
# fri0003
Andmatsmott (Cataclysta lemnata)
# fri0004
Nattsländelarv (Trichoptera)
# fri0005
Nattsländelarv (Trichoptera)
# lpi00039
Luktsinnet 1
# lpi00011
Luktsinnet 2
# rki00033
Pungräka
# cbi00086
Pungräka
# fri0008
Nyazeeländsk tusensnäcka (Potamopyrgus antipodarum)
# cbi00001
Plattfisk
# msi_00045
Hengrundet och Notholmen
# rki00005
Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
# cbi00051
Vattengråsugga (Asellus aquaticus)
# lpi00036
Så fungerar influensamediciner
# lpi00038
Smitta med fågelvirus
# lpi00042
Magsäck infekterad med magsårsbakterien Helicobacter pylori
# lpi00065
Tjocktarmens insida
# rki00034
Tusensnäcka (Hydrobia sp.)
# lpi00047
Flicka eller pojke?
# lpi00048
Pojke eller flicka?
# lpi00049
Migrän
# rki00018
Dinoflagellater (Dinophysis, Ceratium, Gonyaulax)
# lpi00010
In vitro-fertilisering (provrörsbefruktning)
# msi_00002
Gluttsnäppa
# msi_00010
Abborre
# cbi00023
Löja (Alburnus alburnus)
# lpi00037
Närbild av fågelvirus (influensavirus H5N1)
# cbi00095
Piggvaren (Psetta maxima)
# rki00025
Märlkräfta (Gammarus sp.)
# rki00028
Märlkräfta (Gammarus sp.)
# cbi00055
Blåmussla (Mytilus edulis)
# cbi00008
Blåmussla (Mytilus edulis)
# fri0006
Rörbagge (Donacia sp.)
# cbi00004
Strandkrabba (Carcinus maenas)
# cbi00044
Ålnate (Potamogeton perfoliatus)
# fmi00009
Axslinga (Myriophyllum spicatum)
# cbi00020
Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
# cbi00014
Braxen (Abramis brama)
# cbi00019
Tånglake (Zoarces viviparus)
# cbi00043
Grönslick (Cladophora glomerata)
# lpi00032
Asbergers syndrom
# fmi00007
Hårsärv (Zannichellia palustris)
# fmi00002
Axslinga (Myriophyllum spicatum)
# lki00001
Smaltång (Fucus radicans)
# cbi00016
Skrubbskädda (Platichthys flesus)
# cbi00047
Korvmask (Halicryptus spinulosus)
# msi_00007
Älmtar
# rki00003
Elritsa (Phoxinus phoxinus)
# rki00023
Mussellarv (veliger) och mossdjurslarv
# cbi00013
Älvsik (Coregonus lavaretus)
# lpi00066
Tunntarmens insida
# cbi00069
Tumlare (Phocoena phocoena)
# cbi00038
Skarpsill (Sprattus sprattus)
# cbi00024
Mört (Rutilus rutilus)
# rki00026
Blåstång (Fucus vesiculosus)
# cbi00007
Öronmanet (Aurelia aurita)
# cbi00087
Spiralrörsmask (Spirorbis spirorbis)
# lpi00035
Virus som ökar risken för en världsepedemi
Din sökning efter  illustration-Östersjön  gav 799 träffar
Sida 1 av 8

Om Azote

Azote är en bildbyrå inriktad på att visualisera förhållandet mellan människa och miljö. Läs mer

Kontakta oss

Telefon 0708 693 331 eller kontakt@azote.se.

Prenumerera på nyheter

Vårt nyhetsbrev innehåller tips om bilder och senaste nytt från Azote och kommer ca 10 gånger per år.

Köp miljömärkt

Azote är medlem i Svanens nätverk för inköp med omtanke vilket innebär att vi prioriterar miljömärkta alternativ vid alla inköp.


© Azote AB 2018. Alla rättigheter reserverade. Rättigheterna till bilder och text tillhör upphovsmännen och Azote. Genom att använda Azote tjänster eller ladda ned bilder ingår du ett avtal med Azote och förbinder dig att följa användarvillkoren, läs mer här.