Vetenskap

Vetenskap

Azote visualiserar och kommunicerar forskning för att sprida ny kunskap i viktiga frågor till rätt målgrupper i samhället.

Vi är specialister på att kommunicera vetenskap. Vi ser det som vår uppgift att stärka vetenskapens roll i samhället eftersom vi är övertygande om att beslut om vår gemensamma framtid bör vila på väl underbyggd kunskap om hur världen ser ut idag och vart vi är på väg. Vår erfarenhet av vetenskapskommunikation och breda bakgrund från forskarvärlden gör att vi förstår forskarens - såväl som målgruppens - förutsättningar och behov. Det betyder att vi kan jobba självständigt och effektivt, bidra med rekommendationer och nya infallsvinklar, och stötta hela vägen från idé till leverans och uppföljning.

Allt handlar om att snabbt förstå vad det är som behövs, och sen göra det på ett smart och effektivt sätt.

Vi hjälper dig att definiera syfte, budskap och mål för din kommunikation och producerar därefter innehåll för de kanaler som som du har tillgång till eller som är bäst lämpade för din forskning.

Exempel på saker vi kan hjälpa dig med:

  • Vi tar fram grafiska manér och ritar figurer och grafik som presenterar forskning på ett enhetligt och tydligt sätt gentemot valda målgrupper.
  • Vi medverkar i ansökningsprocessen från paketering av idé till kvalitetssäkring av kommunikationsinsatserna. Detta gör det lätt för bedömningsgruppen att både förstå och finansiera ditt projekt.
  • Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet av att bygga relationer och möjliggöra samarbeten mellan olika sektorer. Kommunikation är ofta den nyckel du behöver för att realisera större samverkansprojekt.
  • Vi hjälper dig att välja rätt kommunikationsaktiviteter med hjälp av en strategisk analys för spridningen av din forskning i syfte att nå övergripande målsättningar.

Hej!

Jag heter Malin och är senior projektledare på Azote. Kontakta mig så berättar jag mer.

Malin Gullstrand – malin@azote.se / 070-460 63 55